Image Alt

Prijavi se

Ako imate ekipu, što čekate? Samo te nekoliko koraka dijeli od prijave. Prijaviti se mogu redovni studenti hrvatskih fakulteta i veleučilišta. Tim se sastoji od točno četiri natjecatelja, pri prijavi koristite fakultetske e-mailove. Nakon zatvaranja prijava nositelj tima dobit će pristupni zadatak koji se rješava timski. Najbolje ocijenjeni timovi sudjelovat će na ChangeCode hackathonu!

Adresa:

Buzinski prilaz 10, Zagreb 10000

Telefon

+385 1 30 33 507

Email:

changecode@king-ict.hr

Prijavnica: