/  Pravila sudjelovanja

Pravila Change Code Hackathona 2019

Članak 1. ORGANIZATOR

 1. KING ICT, Buzinski prilaz 10 Zagreb, 10010 ( dalje u tekstu : Organizator ) javno raspisuje događaj pod nazivom „Change Code Hackathon“
 2. Sudjelovanje u Hackathonu predstavlja puni i bezuvjetni dobrovoljni pristanak Sudionika te prihvaćanje uvjeta i pravila natjecanja. U daljnjem tekstu pojam ¨Sudionik¨ odnosi se na ¨Tim¨ ili pojedinog člana Tima. Sudjelovanje na Hackathonu mogu ostvariti svi studenti. Svaki tim mora se sastojati od 4 člana.
 3. Hackathon počinje 18.5.2019, a završava 19.5.2019. Prijave za sudjelovanje u Hackathonu održavaju se od dana javne objave ovih Pravila do 11.03.2019.

Članak 2. PRAVO SUDJELOVANJA

 1. Sudionici Hackathona činjenicom podnošenja prijave i/ili sudjelovanja na Hackathonu prihvaćaju i pristaju na primjenu ovih Pravila, kojima se utvrđuju sva međusobna prava i obveze Organizatora i Sudionika.
 2. Sudjelovanje na Hackathonu je dobrovoljno te prijavljeni sudionici nisu dužni platiti nikakvu nakandu za sudjelovanje.
 3. Organizator Hackathona je ovlašten u bilo kojem trenutku diskvalificirati bilo kojeg Sudionika ili tim ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici Hackathona se, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 3. SUDJELOVANJE I BODOVANJE

 1. Zaposlenici organizatora, sponzora i njihovih matičnih tvrtki, povezanih društava, podružnica, i njihovih članova uže obitelji i osoba koje žive u njihovim kućanstvima, ne mogu sudjelovati u Hackathonu. Sudjelujete isključivo u svom timu. Mijenjanje tima nije dopušteno. Organizator i sponzori nisu odgovorni za rješavanje bilo kakvih sporova između članova tima. Svaki sudionik mora ponijeti svoje osobno računalo koje mu je potrebno za sudjelovanje.
 2. Rješenja pojedinačnih sudionika i timova moraju biti originalna, vlastito stvorena i novo napisana tijekom Hackathon-a. “Novo napisano” znači da sudionici ne mogu ni na koji način kopirati kodove softvera koji već postoje i poslati ih kao dio riješenja. Rješenja mogu biti podvrgnuti pregledu u bilo kojem trenutku za ispunjavanje uvjeta i pridržavanje ovih Uvjeta.
 3. Rješenje koje ostvari najveći ukupni rezultat bodovanja osvojit će nagradu. Odluke sudaca su konačne. Svi pojedinačni sudionici i timovi moraju biti dostupni tijekom zakazanog razdoblja suđenja kako bi pokazali svoja rješenja.

Članak 4. FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagrade se dodjeljuju na sljedeći način:

 • Pobjednički Tim osvaja 20.000 (dvadeset tisuća) kuna
 • Drugoplasirani Tim osvaja 10.000 (deset tisuća) kuna
 • Trećeplasirani Tim osvaja 5.000 (pet tisuća) kuna.

Isplata novčane nagrade pobjednicima se isplaćuje u suradnji sa Studentskim Centrom Zagreb, putem studentskog ugovora.

Članak 5. VLASNIŠTVO NAD RJEŠENJEM

 1. Sudionik izjavljuje i jamči da je rješenje originalan rad sudionika te da ne krši intelektualno vlasništvo ili vlasnička prava treće strane, uključujući, bez ograničenja, patente, autorska prava ili zaštitne znakove trećih strana
 2. Sudionik prihvaća da sva programska rješenja nastala na ChangeCode hackathonu budu javno dostupna (open source). KING ICT će imati sva prava kopirati, mijenjati, javno prikazivati, objavljivat i koristiti, u cijelosti ili djelomično, bilo koje rješenje ili dio rješenja, na bilo koji način, bez dodatne naknade Sudioniku ili trećoj strani, vremenski, prostorno i sadržajno neograničeno tijekom i nakon Hackathona.

Članak 6. PUBLICITET

 1. Sudjelovanjem na Hackathonu, Sudionik dozvoljava korištenje njegovog imena, fotografije i/ili sličnosti, prijava i izjava pripisanih sudioniku (ako su istinite) za oglašavanje i promidžbene svrhe, uključujući, bez ograničenja, uključivanje u sponzorske biltene, web stranice organizatora http://www.king-ict.hr/ i https://changecode.hr/ te bilo koji od sponzorskih društvenih medija ili prodajnih mjesta bez dodatne naknade.

Članak 7. ODŠTETA I ODRICANJE

 1. Sudionik Hackathona se odriče odštete, naknade te prava da drži organizatore i sponzore njihovih matičnih tvrtki, povezanih društava, te drugih agencija povezanih s Hackathonom bilo kakvih šteta, ozljeda, oštećenja i/ili odgovornosti bilo koje prirode koja na bilo koji način proizlazi iz sudjelovanja u Hackathonu.
 2. Organizatori i sponzori neće biti odgovorni za bilo koje direktne, indirektne, posebne, primjenjene, kaznene ili posljedične štete koje proizlaze ili su proizašle sudjelovanjem u Hackathonu.
 3. Organizator i sponzori pridržavaju pravo, prema vlastitom nahođenju, otkazati, izmijeniti ili suspendirati uvjete i pravila natjecanja Hackathona, Hackathon u cijelosti ili djelomično, iz bilo kojeg razloga, bez daljnje odgovornosti ili bilo kakve naknade prema Timu ili članu Tima